Produkce a spotřeba potravin za sebou zanechává výraznou uhlíkovou stopu. Na otázky, jak ji snížit, jaké další environmentální dopady s sebou strava nese i jakou roli v tom všem hrají spotřebitelé, se zaměřil webinář mezinárodní organizace ProVeg. Jednotliví odborníci ukázali, že významným hybatelem na cestě k nižším emisím je přechod od živočišné k rostlinné stravě, svou nezastupitelnou roli ale mají také udržitelné obaly.

Přečtěte si: Snížení uhlíkové stopy potravin jde ruku v ruce se snížením plýtvání. Jak tomu napomáhají obaly?

Environmentální stopa stravy

„Obecně environmentální dopady stravy můžeme vyjádřit jako součet dopadů produkce potravin, jejich zpracování, balení a distribuce, přípravy jídel a samozřejmě odpadů,“ zmínil na webináři Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha. Dodal, že nedílnou součástí by měl být i zdravotní aspekt potravin. Jídla, která nejsou nutričně pro lidské tělo významná, se často vyznačují i větší environmentální zátěží. Což by se dalo řešit vhodnějším a zdravějším stravováním. 

Abychom environmentální zátěž potravin mohli hodnotit, lze využít tzv. metodu posuzování životního cyklu (LCA), která umí vyčíslit všechny emise, které jsou s daným produktem spjaty.

Přečtěte si: Škodí plasty životnímu prostředí více než jiné materiály? Odpověď nabízí LCA

Podle Kočího je přitom důležité zohledňovat všechna stádia životního cyklu a nezaměřovat se pouze na některá z nich. „To se velmi často děje třeba v oblasti obalů, kdy zjednodušeně říkáme, že např. papírový obal je ekologický, protože se rozkládá. Ale papírový obal má zase větší zátěž ve fázi pěstování nebo výroby,“ říká.

Environmentální zátěž u produktu se může v různých fázích životního cyklu lišit Zdroj: prezentace v rámci webináře ProVeg

Bez obalu?

Právě obaly jsou dnes už nedílnou součástí potravin. Kočí tvrdí, že se u nich ale lidé většinou zaměřují jen na jedno kritérum – nejčastěji jestli je obal biodegradabilní, kompostovatelný nebo recyklovatelný. „Když budete něco vyrábět z recyklátů, může to být užitečné, může to šetřit suroviny, ale můžete to mít zase environmentální dopady někde jinde,“ upozorňuje.

Přečtěte si: Bioplasty: náhrada plastových obalů nebo jen ekologický výmysl?

Bez zátěže na životní prostředí se neobejdou ani tzv. bezobalové systémy – různé typy potravin mají různé dopady i zde. Např. v bezobalovém systému MIWA vychází papírový obal na mouku lépe než ten bezobalový. Naopak jako výhodný se v bezobalovém systému jeví jedlý olej, jehož dopad je oproti běžnému balení mnohem menší. Kočí doporučuje podívat se na věc optikou spotřebitelského koše. 

Zdroj: prezentace v rámci webináře ProVeg

Podle Kočího jsou obaly „nedílnou součástí bezpečné distribuce potravin.“ Avšak u řady produktů se díky indikátoru P/P (package to product) ukazuje, že obal představuje značnou část uhlíkové stopy potraviny.

Cestou je snižovat dopady obalů – vyrábět a používat udržitelné obaly, ale také zvažovat, zda je zabalená potravina pro nás nezbytná či výživná. Například u balené vody, která se dá dobře porovnat s vodou kohoutkovou, je nárůst environmentálních dopadů enormní. A tak se Kočí ptá, zdali má smysl balenou vodu kupovat, pokud se bez ní obejdeme.

Přečtěte si: Kde je zbytečný obsah, je zbytečný i obal.

Přechod na rostlinnou stravu

Podstatou negativního dopadu potravin na životní prostředí je především plýtvání a také emise související s jejich produkcí. Uhlíková stopa živočišným produktů je obecně vyšší než ta u rostlinné stravy. Tuto skutečnost zohledňují i výrobní a obchodní společnosti. Webinář pořádaný ProVeg ukázal dva konkrétní příklady.

IKEA zeleninové kuličky

Uhlíkovou stopu potravin se snaží snižovat švédská IKEA, ve které tvoří jídlo 3 % všech emisí. To se nemusí zdát mnoho, nicméně toto číslo se rovná například veškeré operativě 420 obchodních domů společnosti. A ačkoliv je IKEA primárně firma vyrábějící nábytek, tak globálně patří k deseti největším producentům jídla na světě. Jak tvrdí manažerka pro trvalou udržitelnost IKEA Barbora Geršlová, v České republice 9 z 10 nakupujících zamíří do IKEA FOODU, což za rok dělá 4,4 milionů lidí. Oblíbeným artiklem jsou masové kuličky, kterých se jen v Česku prodá 17 milionů.

Masové kuličky jsou však vysokoemisní – 67 % IKEA FOOD emisí pochází právě z chovu na hovězí maso. Z toho důvodu firma přišla na trh s novými bezmasými kuličkami. Ty mají podobnou strukturu, vypadají, chutnají i voní podobně, avšak jejich klimatická stopa je oproti masové variantě pouze 4%. Cílem firmy je mít do roku 2025 aspoň 50 % jídel z rostlinných zdrojů a 80 % nabídky by nemělo být z červeného masa.

Unilever vegeburger

Dalším příkladem je firma Unilever a jejich produkty The Vegetarian Butcher, které jsou vyrobené ze sóji a snaží se nahradit maso, aniž by se musela obětovat chuť, nutriční hodnoty, životní prostředí nebo zvířata. Pomocí LCA analýzy firma zjistila, že jejich rostlinné maso má o 77 % menší spotřebu pitné vody, o 95 % menší využití půdy a celkově o 94 % nižší dopad na globální oteplování. 

Firma se u produktů navíc zaměřuje i na obalový materiál. Proto v minulém roce přešla na recyklovaný plast – vaničky, ve kterých jsou jejich produkty baleny jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného materiálu. S tímto je firma schopna ročně zrecyklovat více než 210 tun plastu.

Zdroj: prezentace v rámci webináře ProVeg

Udržitelnost očima spotřebitelů

Firmy jsou obecně ke změně svého chování i produktů motivovány nejen alarmujícím stavem životního prostředí, ale také požadavky spotřebitelů. Na webináři zmínila Tereza Trávníčková ze společnosti ProVeg, že obavy běžných lidí o stav životního prostředí stoupají.

Přečtěte si: Lidé se obávají plastových obalů, nákupy tomu ale nepřizpůsobují

„V současnosti se 74 % Evropanů o stav životního prostředí bojí a 58 % si myslí, že se jeho stav za poslední dekádu zhoršil,“ zmínila a na datech ukázala, že ostražitost vůči postojům firem k tématu udržitelnosti se zvýšila i v důsledku pandemie. Spotřebitelé v tomto věří, že společnosti by pro ochranu životního prostředí měli dělat více. Proto také „upřednostňují značky a maloobchodní řetězce, které sdílejí podobné hodnoty,“ uvedla Trávníčková.

Zdroj: prezentace v rámci webináře ProVeg

Z průzkumu o „vyhledávání informací,“ podle ní vyplývá, že každý druhý Evropan vyhledává informace o udržitelných praktikách a iniciativách firem. Mezi hlavními hledanými tématy pak jsou: uhlíková stopa, globální oteplování nebo udržitelné obaly.