Mýtus, že klimatická změna se neděje, je dávno vyvrácen. Plnou pozornost tak může mít zastavení zvyšování teploty Země výrazným omezováním emisí skleníkových plynů a náprava škod. Tyto aktivity musí být kombinací činů jednotlivců i systémových nástrojů. To je hlavní poselství nejen panelové diskuse Fakta a mýty o klimatu, ale obecně i udržitelnosti života a lidstva.

Teplota stoupá

Fakta jsou jasná – zvyšuje se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Bariéra skleníkových plynů vrací zpět k povrchu teplo, které by jinak uniklo do vesmíru. A proto na Zemi stoupla teplota vzduchu, od roku 1900 o 1,2 °C. Teplejší je i voda v oceánech. 

Tento nárůst teploty má za následek změny počasí a výskyt extrémních jevů, okyselení oceánů, tání ledovců a zvedání vodní hladiny. 

Infografika Schematická mapa klimatické změny od autora Fakta o klimatu, licencováno pod CC BY 4.0.

Cíl globální i český

Dopady jsou globální, ale i zvlášť v českém měřítku jsou data nepříznivá. Za posledních 60 let u nás vzrostla průměrná roční teplota o více než 2 °C.

“V Česku to není o hojně propagovaném problému špatného hospodaření s krajinou, ale skutečně o tom obecném problému, že se nevrací teplo do vesmíru,” upozorňuje Jan Hollan, český astrofyzik a environmentalista a alarmuje, že v současné situaci nejde o to emise snížit, ale zastavit na nulu. Jedním dechem přitom vyvrací další mýtus: “Často slýchám, že i když nebudeme emitovat, tak teploty porostou. To není pravda, žádná setrvačnost v tomto smyslu neexistuje.”

Společným cílem, který vyplývá i z tzv. Pařížské dohody sjednané v roce 2015, je “držení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C, a uznání, že by to výrazně snížilo rizika a dopady změny klimatu.”

Pařížská dohoda deklaruje úsilí o to, aby nárůst globální průměrné teploty výrazně nepřekročil hranici 1,5 °C. Jedním z hlavních důvodů pro stanovení této hranice je riziko překročení tzv. bodů zlomu (tipping points). Při oteplení nad 2 °C se blížíme pravděpodobným bodům zlomu mnoha velkých planetárních systémů.

Fakta o klimatu

Kdo za to může?

Lidská činnost, která zásadně ovlivňuje koncentraci CO2 a dalších skleníkových plynů v atmosféře, je spalování fosilních zdrojů – uhlí, ropy a zemního plynu. Např. čtvrtina světových emisí CO2 vzniká v uhelných elektrárnách. Energetické společnosti ale vyrábějí elektřinu a teplo pro všechny lidi, to je třeba si uvědomit.

Dále se na klimatické změně nejvíce podílí odlesňování a změny ve využití půdy, chov dobytka a průmyslová hnojiva v zemědělství a další průmyslové procesy. 

V Česku za posledních 30 let klesly emise o 35,5 %. Zatímco pokles je patrný (i když aktuálně spíše stagnuje) v energetice, spalování v průmyslu i domácnostech, průmyslových procesech i zemědělství, naopak výrazně rostou emise z dopravy (69 %) a odpadů (83%).

“Emise z odpadového hospodářství od devadesátých let setrvale rostou. Do roku 2018 stouply o 83 % na 5,7 mil. tun CO2 ročně,” uvádí informační portál Fakta o klimatu s tím, že je produkují především skládky odpadu, ze kterých do atmosféry uniká metan. 

Řešení nabízí mimo jiné zákaz skládkování využitelných odpadů a naopak jejich recyklace

Přečtěte si: Hledáme cesty, jak vyrábět obaly potravin z recyklátu

Jaké je řešení?

Musíme udělat to, co zmůžeme v každé své roli – doma, v práci i různých iniciativách,” nabádá Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky a dokládá to na příkladu recyklačního průmyslu: “Prvním smysluplným krokem zde je třídění odpadu, i když jsem si vědoma problémů reálné recyklace.” Cílem by podle ní mělo být rozpohybovat celý segment recyklačního průmyslu v EU.

Otázkou zůstává, jak podpořit využívání recyklátu, když není ekonomicky výhodnější než primární suroviny. Na to Jonášová odpovídá, že nástrojem je vytvářet spotřební poptávku měnící trh a také zavádět cílená legislativní opatření

Přečtěte si: Recyklační průmysl potřebuje podpořit. Pomáhají mu zákony o odpadech nebo plastech?

Infografika Emise skleníkových plynů v ČR podle sektorů detailně od autora Fakta o klimatu, licencováno pod CC BY 4.0

V celkovém měřítku však je odpadové hospodářství “pouze” minoritním producentem emisí. Největší díl (v Česku necelých 40 %) představuje výroba elektřiny. Z tohoto pohledu má sice smysl měnit lidské chování v každé oblasti, “potenciál individuálních úspor je ale výrazně menší než těch, k jejichž dosažení je potřeba systémovější přístup,” říká Ondráš Přibyla zakladatel projektu Fakta o klimatu. 

Pokud by Češi v horizontu roku 2030 snížili svou spotřebu mléčných výrobků resp. masa o polovinu, došlo by ke 3% úspoře ročních emisí v ČR. Pro srovnání vysázení 10 milionů stromů navíc by přineslo úsporu jen asi 0,2 % celkových emisí v porovnání s rokem 2018. Naopak transformace energetiky by přinesla 50–100x vyšší úsporu emisí.

Zdůraznění spíše větších změn neplyne z bagatelizace přispění každého jednotlivce ke kýžené změně, ale nese v sobě spíše apel na opravdu rychlé a výrazné řešení. “Pokud nebudeme v roce 2030 na polovině dnešních emisí, tak se odvrácení fatálních změn klimatu nestihne,” bije na poplach Hollan.

Infografika Potenciál vybraných způsobů snížení emisí v ČR od autora Fakta o klimatu, licencováno pod CC BY 4.0

Chcete vědět víc?

Účastníci panelové diskuse se shodli na tom, že téma klimatické změny a jeho účinná komunikace napříč společností nemůže být založena jen na datech, ale důležitou roli v ní hrají i naše emoce. Zajímají-li vás informační zdroje, využívající jak jedno, tak druhé, podívejte se na:

Máte další zajímavé zdroje o klimatických změnách? Dejte nám o nich vědět do komentářů nebo na sociálních sítích.