Rok 2021 toho v obalářském průmyslu přinesl mnoho, od návrhu zákazu jednorázových plastů až po nové inovace snad ve všech oblastech. Co čekat letos? Budou hlavními tématy opět udržitelnost, recyklovatelnost, cirkulární ekonomika, nové (bio)materiály? V článku shrnujeme pět obalových trendů, které GreenBiz a Pentawards identifikovali jako ty, které se v roce 2022 vyplatí (ná)sledovat.

1. Udržitelnost je samozřejmostí

Jedničkou v oblasti obalových trendů je bezpochyby udržitelnost. V uplynulém roce rostl počet výrobců a značek zaměřených na udržitelné obaly. Diskuze i praxe se stočila směrem k ekodesignu. Není divu, téma je v současné době zásadní jak pro obalářský průmysl, tak i pro celou planetu.

„Jako designéři , jsme přímo zodpovědní za aplikování kreativního myšlení ve věci klimatické změny a hledání inovativních řešení, jak mít pozitivní dopad na životní prostředí, jak zvyšovat přidanou hodnotu a snižovat množství odpadu,“ tvrdí Uwe Melichar, odborník, který firmám pomáhá navrhovat udržitelná řešení v oblasti obalů.

V roce 2022 tak můžeme očekávat, že se firmy téma udržitelnosti budou snažit komunikovat ještě intenzivněji a své poznatky z vývoje i úprav obalů směrovat k cirkulární ekonomice a udržení materiálu co nejdéle v oběhu.

Přečtěte si: Jak funguje zálohování PET lahví? Cílem je recyklace materiálu

2. Refill & Reuse

V rámci oběhového hospodářství nabírá na síle i myšlenka znovupoužitelnosti obalů neboli reuse. Společnosti, jako je například Loop se rozhodli bojovat s odpadem tak, že vám zakoupené produkty dovezou v obalech, které si následně opět odvezou a znovu použijí. A to vše na vlastní náklady.

Pokročilé zavádění takovýchto systémů lze již pozorovat například v pivním průmyslu na americkém kontinentě. Ve státu Ontario se již dnes 85 % piva prodává právě skrze refill systém.

V roce 2022 tedy lze očekávat, že znovuplnitelné systémy budou nabývat na popularitě, a je jen otázkou času, kdy tato služba zdomácní i u nás.

3. Rozšířená odpovědnost výrobce (EPR)

V novém roce také můžeme čekat více legislativních novinek požadujících po výrobcích obalů reportování o kvantitě a typu obalů. Americký stát Oregon například schválil nový zákon, který ukládá největším obalovým producentům povinnost pravidelně vyhodnocovat dopady jejich výrobků na životní prostředí.

To vše v rámci nových zákonů o rozšířené odpovědnosti výrobců, do roku 2025 se tyto zákony rozhodly v různých podobách zavést i v Nizozemsku, Velké Británii, Francii a Portugalsku.

Zastřešující organizací pro evropské systémy využití obalů a obalového odpadu a jejich recyklaci je PRO Europe S.P.R.L. (Packaging Recovery Organization Europe), která byla založena už v roce 1995. Jejím členem je i  autorizovaná obalová společnosti EKO-KOM, zajišťující plnění povinnosti vyplývající ze zákona o obalech v Česku.

Obaly21.cz: EPR (Extented Producer Responsibility) využívá přes 540 mil. obyvatel

4. Optimalizované balení pro e-commerce

V roce 2020 se z důvodu pandemie koronaviru zvýšila důvěra v online nakupování o 77 % a stále se drží. Spoustu firem to donutilo soustředit svou marketingovou činnost na e-commerce. Ta jim zajišťuje vidinu stabilního příjmu nezávisle na vládních opatřeních (zavřené kamenné prodejny atd.)

Pro obaly to (nejen) v online prostředí znamená tři věci:

  • obal musí vypadat dobře,
  • musí snadno a bez jakékoliv újmy dorazit k zákazníkovi,
  • vzniká nutnost hledat udržitelné řešení pro doplňující obaly, které by při běžném nákupu nevznikly.

V roce 2022 a s rostoucím podílem online nákupů se tak obal stává ústředním prvkem v online marketingu a propagaci. Proto spousta značek bude obaly používat jako odrazový můstek pro svoji komunikaci. 

5. Společenská odpovědnost

Experti nový rok vidí jako moment pravdy a předpovídají, že bude o společenské odpovědnosti. Ač můžeme u výrobců pozorovat stále rostoucí počet narativů o udržitelnosti a ekologii, jen pár velkých společností bylo ochotno podniknout reálné kroky, které mnohdy znamenaly i ztrátu příjmů. Takto se rozhodlo např. Tesco skoncovat se zavedenými typy obalů, i když to mělo dopad na jeho obchodní činnost.

„Stále není vidět ten fundamentální posun od korporátní mantry tvrdící‚ ‚podnikneme udržitelné kroky, jen pokud se okamžitě a pozitivně promítnou na naší výsledovce‚,“ tvrdí Tom Szaky, CEO společnosti TerraCycle zaměřující se na recyklaci. „Rozhodnutí o udržitelnosti, která jsou založená na obětování se, to je to, na co se dívám, v tom tkví to kouzlo, které změní náš svět,“ dodává čtyřicetiletý podnikatel.

Přečtěte si: Lidem vadí z plastů hlavně obaly. Ocení je, až když se je snažíme nahradit