Jaké zajímavosti o udržitelnosti a cirkulární ekonomice se objevily v jiných médiích? Která témata momentálně rezonují ve společnosti? Vybrali jsme pět článků, které se zabývají konkurenčními výhodami cirkulárních podniků, zálohováním, připomínají Světový den recyklace a představují nové plastové výrobky z recyklátů. 

Zajímejse.cz: Cirkulární podniky předčí své tradiční konkurenty

Průzkum společnosti Kearney odhalil konkurenční výhody, které přináší úspěšně zavedené strategie cirkulární ekonomiky. Potvrdilo je 34 % z dotazovaných společností. Jako hlavní benefity vidí především úspory nákladů, zvýšení tržeb, větší loajalitu zákazníků nebo lepší rozpoznání značky.

„Přínosy přijetí strategie cirkulárního hospodářství nejsou pouze environmentální. V období čtvrté průmyslové revoluce se vyplatí být udržitelný a ti, kdo setrvávají v neudržitelné ekonomice typu vezmi-vyrob-vyhoď, nevyhnutelně začnou zaostávat,“ tvrdí Yelena Ageyeva-Furman ze společnosti Kearney.

Zboziaprodej.cz: Studie navrhuje možnou podobu systému zálohování nápojových obalů

Autoři studie zabývající se možnou podobou zálohování nápojových obalů, přišli s návrhem centralizovaného systému, který by byl povinný pro výrobce, dovozce obalů i maloobchod. Záloha ve výši 3 Kč by se týkala všech jednorázových PET lahví a hliníkových plechovek od 0,1 do 3 l objemu. „Zálohový systém je nutnou součástí budoucnosti nápojového průmyslu, která tkví v cirkulární ekonomice,“ tvrdí Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

Studii nechala vypracovat společnost Mattoni 1873, aby našla způsob, jak by Česká republika mohla dosáhnout požadované míry sběru jednorázových PET lahví a povinného podílu recyklátu v nových lahvích. Oba jsou to závazné cíle, jež musí členské země EU v budoucnu splnit.

Recyclingproductnews.com: 18. březen byl ve znamení Světového dne recyklace

Světový den recyklace vyhlašuje od roku 2018 Světová nadace pro recyklaci. Cílem této akce je zvýšit povědomí a připomenout důležitost, jakou recyklace hraje v zachování cenných surovin a zabezpečení budoucnosti naší planety.

Tématem akce byli pro letošní rok tzv. „hrdinové recyklace“. Cílem bylo vzdát hold lidem a aktivitám, které ukazují, jak důležitou roli hraje recyklace pro zelenější budoucnost. 

Ekolist.cz: Město ve Francii bude recyklovat roušky a vyrábět z nich pravítka

Zástupci francouzského města Talence, plánují sbírat, recyklovat a vyrábět z roušek školní pomůcky pro děti. „Ve Francii se každý den použije 50 milionů roušek. Je to nový druh znečištění, proti kterému je potřeba bojovat,“ prohlásil starosta města, Emmanuel Sallaberry.

Na výrobu jednoho plastového pravítka či úhloměru je potřeba zpracovat zhruba 20 roušek. Projekt je prozatím plánován na deset týdnů, během kterých si dalo město za cíl vybrat 100 000 roušek a vyrobit 1600 sad školních potřeb pro děti.

Packagingherald.cz: Natura v nové 100% rPET lahvi

Společnost Coca-Cola uvádí na český trh značku Natura, jejíž obal bude vyroben z již existujícího PETu – tzv. rPET. Nové lahve jsou v oběhu od března ve variantě 0,5 a 1,5 litru.

PET lahev již dnes není jen obalem, ale i surovinou, ze které lze vyrobit novou lahev,“ připomíná Veronika Němcová, ředitelka komunikace Coca-Cola ČR a SR. Společnost se tak snaží dosáhnout svého závazku, že do roku 2025 bude její nápojové portfolio ve 100% recyklovatelných obalech.