Jak snižovat uhlíkovou stopu potravin? Významnou roli hraje rostlinná strava i udržitelné obaly
609 Off

Produkce a spotřeba potravin za sebou zanechává výraznou uhlíkovou stopu. Na otázky, jak ji snížit, jaké další environmentální dopady s sebou strava nese i jakou roli v tom všem hrají spotřebitelé, se zaměřil webinář mezinárodní organizace ProVeg. Jednotliví odborníci ukázali, že významným hybatelem na cestě k nižším emisím je přechod od živočišné k rostlinné stravě, svou nezastupitelnou roli ale mají také udržitelné obaly.

Uhlíková stopa a recyklace – aktuální téma pro obaly, ale i elektromobily
580 Off

Ač může působit takové srovnání neadekvátně, plastové obaly již delší dobu čelí podobným výzvám, jako v současné době elektromobily. Řeší se jejich uhlíková stopa i efektivní recyklace. Zatímco plasty v tomto směru svou ekologičnost stále úspěšněji obhajují, aby byly šetrné k přírodě automobily na elektrický pohon, musí překonat především vysokoemisní výrobu i dekarbonizaci energie, která je jejich podstatou. To shrnuje příspěvek americké stanice CNBC.

Co znamená pojem udržitelný obal?
857 Off

Co pro přední hráče na trhu znamená pojem udržitelný obal? Zohledňují především ekologickou nebo funkční stránku obalů? Mají konkrétní příklady? Nebo považují udržitelnost pouze za buzz word současnosti?Jejich odpovědi (řaděné abecedně) se dozvíte v anketě.

Obaly mléčných výrobků šetrné k přírodě? Bez plastu se neobejdete, ukázala studie
899 Off

Plastové obaly mléčných výrobků zatěžují životní prostředí méně než obaly z jiných materiálů, jako je nevratné sklo, papír, hliník nebo spotřebitelem neoddělitelná kombinace materiálů (nápojový karton, kapsička apod.). Takové porovnání umožňuje metoda posuzování životního cyklu neboli LCA. Aktuální studie vypracovaná vědeckým týmem VŠCHT v Praze ukázala, že nejnižší uhlíkovou stopu mají jednodruhové plastové obaly a také obaly kombinující papír a plast.