Jak snižovat uhlíkovou stopu potravin? Významnou roli hraje rostlinná strava i udržitelné obaly
306 0

Produkce a spotřeba potravin za sebou zanechává výraznou uhlíkovou stopu. Na otázky, jak ji snížit, jaké další environmentální dopady s sebou strava nese i jakou roli v tom všem hrají spotřebitelé, se zaměřil webinář mezinárodní organizace ProVeg. Jednotliví odborníci ukázali, že významným hybatelem na cestě k nižším emisím je přechod od živočišné k rostlinné stravě, svou nezastupitelnou roli ale mají také udržitelné obaly.

Ekomodulace by měla pomáhat především k lepší recyklaci
296 0

Rozšířená odpovědnost výrobce ve smyslu placení poplatků za likvidaci produktů ve fázi po použití není žádná novinka. Známe ji například u elektroodpadu nebo autovraků, ale i obalů – tady se ale v souvislosti se změnami v odpadovém hospodářství v posledních letech proměňuje. Zatím však v Česku není plnohodnotným nástrojem, který by podporoval recyklaci a používání recyklátů v nových výrobcích, myslí si Jan Daňsa, Country manažer pro český a slovenský trh společnosti ALPLA. Více zmiňuje v rozhovoru.

Uhlíková stopa a recyklace – aktuální téma pro obaly, ale i elektromobily
241 0

Ač může působit takové srovnání neadekvátně, plastové obaly již delší dobu čelí podobným výzvám, jako v současné době elektromobily. Řeší se jejich uhlíková stopa i efektivní recyklace. Zatímco plasty v tomto směru svou ekologičnost stále úspěšněji obhajují, aby byly šetrné k přírodě automobily na elektrický pohon, musí překonat především vysokoemisní výrobu i dekarbonizaci energie, která je jejich podstatou. To shrnuje příspěvek americké stanice CNBC.

Výhodou plastů jsou jejich bariérové vlastnosti. Jak se využívají v obalech?
294 0

Jednou z hlavních funkcí obalu je ochrana produktu. Jde v podstatě o bariéru mezi vnějším prostředím a obsahem uvnitř. A právě bariérové vlastnosti plastů patří mezi přednosti tohoto materiálu, využívané zejména v potravinářství. Toto odvětví vyžaduje, že se vyvíjí i speciální vrstvy, které takové vlastnosti posilují a napomáhají tak delší trvanlivost i bez konzervačních látek. Bariérové technologie ale hrají důležitou roli také v udržitelnosti obalů.