greiner packaging slušovice

Vytvořeno

Jsme výrobci plastových a kombinovaných obalů pro potravinářství i plastových technických dílů. Už více než 30 let dodáváme evropským podnikům i lokálním firmám jedinečná obalová řešení. Využíváme přitom široké spektrum výrobních a dekoračních technologií pod jednou střechou. Jsme experty na udržitelné plastové obaly.

Od konceptu k hotovému obalu

Praktickou výhodou plastů je jejich různorodost. K ní přidáváme vlastní zkušenosti a odbornost. Naše produkty tak mohou být individualizované a zajišťovat optimální ochranu výrobků z různých oborů.

produktová skupina K – plastové kelímky a víčka
Jsme předním dodavatelem obalů pro mlékárenský průmysl. Nabízíme hotová řešení standardních a prémiových obalů i vývoj nových produktů.

produktová skupina Kavo – plastové lahve a nádoby
Poskytujeme speciální obalová řešení pro potraviny, kosmetiku, zdravotnictví i chemický průmysl.

Udržitelnost díky inovacím

Ať už se jedná o vnější vzhled, technologické vlastnosti nebo materiál, neustále pracujeme na inovacích našich výrobků.

Je pro nás důležité, aby obaly nejen dobře vypadaly a zjednodušovaly každodenní život, ale aby také chránily produkt a prodlužovaly jeho životnost. Snažíme se také, aby obaly byly nákladově příznivé vzhledem k plnicím a logistickým procesům. Obalová řešení zároveň vyvíjíme s cílem optimalizovat poměr mezi ochranou produktů a dopady na životní prostředí.

Dbáme na to, aby naše výrobní a technologické postupy byly v souladu s udržitelným rozvojem. Věříme, že plasty jsou hodnotným zdrojem, který se musí stát součástí cirkulární ekonomiky

Kelímek K3® umožňuje díky kombinaci s papírem snížit množství použitého plastu, zároveň využívá recyklovaný materiál a je dále plně recyklovatelný. Má odpovídající pevnost pro manipulaci a přepravu a nízkou uhlíkovou stopu.

Méně plastu

Chceme vyrábět z co nejmenšího množství plastového materiálu a přitom zachovat stejnou ochrannou funkci obalu. Využijeme tak méně zdrojů, obal je lehčí (a během přepravy zanechá nižší uhlíkovou stopu) a představuje také méně odpadu.

Designováno k recyklaci

Je pro nás důležité chránit přírodu od plastů tím, že je udržíme v oběhu co nejdéle to jde. Navrhujeme obaly tak, aby byly ideálně 100% recyklovatelné. K tomu přispívá i možnost používání jednoho materiálu nebo design obalu tak, aby šel co nejlépe vyprázdnit.

Recyklát jako materiál

Klademe důraz na použití recyklovaného materiálu. Zároveň naplňujeme legislativní požadavky, speciálně na bezpečnost potravin. Nabízíme tak řešení v podobě kombinovaných obalů (plast + papír) a pracujeme na využití alternativních materiálů.

Ochrana a trvanlivost

Naše obaly produkty nejen chrání, ale v případě potravin pomáhají prodlužovat jejich trvanlivost, a snižují tak plýtvání jídlem. To platí zejména u bariérových technologií, ale třeba také u znovupoužitelných víček pro utěsnění už otevřených kelímků.

Viditelně i šetrně

Díky širokým možnostem dekoračních technologií produkty v našich obalech více zaujmou. Přesto jsou tyto techniky šetrné k přírodě, a to díky omezení barvení materiálu, využívání barev bez uhlíkových částic nebo dekorování jen části obalu.

Cirkulární ekonomika

Vyrábíme také přímo opakovaně použitelné produkty – lahve na pití, víčka, kanystry, ochranné štíty apod. Ale i u těch jednorázových vnímáme plast jako cenný zdroj, který se musí stát součástí cirkulární ekonomiky.

O tématech z oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti v souvislosti s výrobou a používáním plastových obalů informujeme v online magazínu udrzitelnyobal.cz.

Strategie udržitelného rozvoje

Jsme si plně vědomi sociálních a ekologických důsledků naší práce. Proto jednotlivými kroky naplňujeme strategii udržitelnosti – navrhujeme a vytváříme udržitelná plastová řešení pro životaschopnou budoucnost celého světa.

Naše hlavní zásady vychází z cílů OSN pro udržitelný rozvoj. Chceme být udržitelný zaměstnavatel, využívat zdroje udržitelným způsobem, budovat udržitelné obchodní vztahy, vyvíjet udržitelné produkty a také být udržitelnou součástí společnosti.

Kde nás najdete?

greiner packaging slušovice s.r.o.

Greinerova 54
763 15 Slušovice

+420 577 083 222

office.slusovice@greiner-gpi.com
media.slusovice@greiner-gpi.com

IČ: 46901507 DIČ: CZ699004018

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně od 30. června 1992. Spisová značka C 5788.

Rodinný podnik s globální působností

Ve Slušovicích zaměstnáváme téměř 600 lidí. Stávajícím i novým kolegům nabízíme slušnou práci. Řadíme se mezi největší výrobce plastových obalů v České republice a na Slovensku.

Jsme součástí celosvětové skupiny Greiner Packaging International, jednoho ze 4 odvětví skupiny Greiner. Rodinný rakouský podnik založený již v roce 1866 v současné době působí globálně na 140 výrobních i odbytových místech.