Je chemická recyklace budoucností pro udržitelnost plastů?
132 0

Pro udržitelnost plastů je klíčové jejich uchování v oběhu po co nejdelší dobu. Jako základní se pro to jeví recyklovatelnost. Aby se maximalizovala, neustále se vyvíjí její efektivní varianty. Kromě mechanické recyklace funguje i chemická. Jsou právě metody rozložení molekulových vazeb pro plasty budoucností nebo chcete-li spásou?

UPO existuje. Stejně jako létající talíř ale udržitelný plastový obal čeká na svůj popis a oběžnou dráhu
105 0

Udržitelný plastový obal (UPO) má s UFO mnoho společného. Důkazy o něm jsou dostupné, ačkoliv často podléhají dezinformacím nebo politickým hrám. Pro jeho lepší uchopitelnost je ale třeba jej podrobně popsat a vytyčit cestu, kterou bude putovat po své oběžné dráze v rámci kýžené cirkulární ekonomiky.

Pandemie ukázala lepší stránku plastových obalů. Problematická zůstává recyklace
74 1

Opatření proti šíření nákazy nového typu koronaviru ukázala, jak důležité jsou obaly potravin. Nejenže výrobek umožňují dostat ke spotřebiteli, ale především jeho obsah chrání, prodlužují trvanlivost a zároveň zajišťují jeho zdravotní nezávadnost. A ačkoliv se během pandemie zvýšila spotřeba jednorázových plastů, z hlediska udržitelnosti se jako důležitější problém potvrdil dosud nedostatečně vyvinutý recyklační průmysl.

Škodí plasty životnímu prostředí více než jiné materiály? Odpověď nabízí LCA
67 2

U výrobků z plastu je často zdůrazňována jejich škodlivost na životní prostředí. Jsou syntetické, mají dlouhý poločas rozpadu, při jejich spalování vznikají pro ovzduší škodlivé látky, plastové odpadky jsou pohozené v přírodě a zaplavují oceány. Tento běžný pohled ale míří jen na viditelnou špičku ledovce. K posouzení ekologických dopadů je důležité brát v potaz jejich celkový životní cyklus.